ATM hırsızlığına 200 TL’lik sigorta!

Esin ÇETİNEL

Günümüzde artık ban­ka şubesinden işlem yapanlar bir elin par­makları kadar az. Çoğu banka­da dijital kanallar ve ATM’ler kanalıyla yapılan işlemlerin oranı yüzde 90’ları aşmış du­rumda. Artık neredeyse tüm bankacılık işlemleri bu kanal­lar üzerinden gerçekleştiri­lebiliyor. Üstelikte banka şu­besine gitmek, sıra beklemek zahmetine katlanmadan…

Ancak bu kanallar bir başka riski de hayatımıza sokmuş durumda. Siber ağırlıklı sal­dırılar… Bankacılık işlemle­rinde ATM’yi tercih edenle­rin riski ise hem şifre güvenli­ği hem de gasp ve kapkaç. Her yıl sayıları artan bu riskler ise bankaları ve sigorta şirketle­rini harekete geçirmiş görü­nüyor. Birçok banka sigorta şirketleri ile anlaşarak müş­terileri için ATM’ye özel si­gorta ve hatta biraz daha ge­niş kapsamlı olan içerisinde ATM sigortasının da yer aldı­ğı siber riskleri ve kimlik gü­venliğini de kapsayan sigorta paketleri çıkarttı.

ATM sigortaları genel­de ATM çevresinde yaşanan gasp ve kapkaç aynı zamanda kartların ATM’lerde kopya­lanması sonucu oluşan zarar­ları karşılarken, kimlik gü­venliğini öne çıkartan sigorta ürünlerinde ise, kimlik bilgi­lerinin çalınması veya kay­bolması durumunda gerçek­leşen dolandırıcılık işlemleri güvence altına alınıyor. Üs­telikte her iki üründe de ban­kalar sadece kendi kartları­nı değil kişiye ait diğer banka kartlarını da sigorta kapsa­mına alıyor.

Bu ürünlerde tıpkı diğer si­gorta ürünlerinde olduğu gibi kapsam genişledikçe fiyatlar­da farklılaşıyor. Örneğin sa­dece ATM çevresinde gerçek­leşen darp ve kapkaçı güven­ce altına alan ürünlerin yıllık primleri 200 TL’den başlayan fiyatlarla yapılıyor. İşin içine kimlik güvenliği ve buna bağ­lı olarak hukuksal risklerin de dahil edildiği diğer sigorta pa­ketlerinin yıllık primleri ise 2 bin TL ve üzerine çıkıyor.

15 bin TL’ye güvence

Örneğin Garanti BBVA ge­niş kapsamlı sigorta çözüm­lerinin yanı sıra ATM’de iş­lem yapan müşterilerini ko­rumak adına ATM Sigortası çıkartan bankalardan biri. Banka bu ürünü ile para çek­tikten sonra hırsızlık ya da gaspa uğramanız durumun­da yaşanan finansal kaybı gü­vence altına alıyor. Yıllık pri­mi 200 TL olan ATM Sigor­tası’nda 15 bin TL’ye kadar çalınan para sigorta kapsa­mında güvence altına alınıyor.

Ürünün en temel özelliği yıl­lık olarak poliçe kapsamında gerçekleşebilecek birden faz­la hırsızlık vakası ve tüm va­kaların toplamında azami 15 bin TL’ye kadar teminat sağ­laması. Bu sayede bir yıl için­de bir kez değil birden faz­la kez başınıza gelebilecek hırsızlık ve gasp gibi riskler limit dahilinde banka tara­fından karşılanıyor. Ürünü satın almakta oldukça ba­sit. Garantili ATM poliçe­nizi ATM ekranında karşı­nıza çıkan teklifi onaylaya­rak satın alabiliyorsunuz.

Tüm banka kartları dâhil

Denizbank’ın ise tüm bankalara ait ATM kartla­rı ile yapılacak işlemleri gü­vence altına alan ATM Ko­ruma Paketi var. Bu paket ile hem ATM çevresinde yaşayabileceğiniz kapkaç durumuna hem de finansal değer taşıyan tüm kişisel şifrelerinizin çalınmasına karşı oluşacak risklerinizi azaltabiliyorsunuz. Bu ko­ruma ATM’nin 50 metrelik çevresinde ve 30 dakika içe­risinde başınıza gelebilecek bir kapkaç durumunda dev­reye giriyor ve 10 bin TL’ye kadar güvence sağlıyor.

Ay­nı zamanda; tüm bankala­ra ya da finansal kurumla­ra ait kredi kartı, banka kar­tı, ATM, e-ticaret, internet ya da mobil bankacılık şif­relerinizin teknolojik yön­temler veya fiziksel tehdit uygulanarak çalınması du­rumunda da zararınızın 20 bin TL’ye kadar olan kıs­mı yine banka tarafından karşılanıyor. Paket kapsa­mında Denizbank Kaspersky Total Security Yazılımı’nı ve çocukları hedefleyen Safekids uygulamasını müşterilerinin kullanımına sunuyor.

‘Şifreniz güvende’ sigortası

Halkbank Şifrelerim Güven­de Sigortası ile müşterilerinin ATM’ye bağlı finansal riskle­rini güvence altına alıyor. Bu ürün sayesinde, bankacılık iş­lemlerinizde kullandığınız şif­relerinizi güvence altına alır­ken, aynı zamanda ATM’den çektiğiniz paranıza da koruma sağlanıyor.

Sigorta kapsamında çok sa­yıda teminat da var. Örneğin Kaspersky Total Security ile güvenlik koruması temina­tı sunuluyor. Yine aynı sigorta kapsamında kişisel şifre çalın­tı (PIN) teminatı da var. Bu te­minat teknolojik yöntemler ya da fiziksel tehdit ile şifrenizin çalınması sonrası oluşabilecek kayıplar 40 bin TL’ye kadar te­minat altına alınıyor. ATM ko­ruma teminatı kapsamında ise tüm bankalara ait ATM kartı­nız ile ATM’den para çekme işleminizi takiben 30 dakika içinde aynı ATM’nin 50 met­re yakınına kadarlık mesafede eğer gasp-kapkaç veya benze­ri fiziki şiddete maruz kalmak kaydıyla çektiğiniz paranız ça­lınırsa, 15 bin TL’ye kadar te­minat sağlanıyor.

Bankalar hangi belgeleri istiyor?

Bankalar ATM sigortaları kapsamında mağduriyet yaşayan müşterilerinden ödemenin yapılabilmesi için bazı evraklar talep ediyor. Bankadan bankaya ufak bazı farklılıklar göstermesine karşın genelde talep edilen belgeler benzerlik gösteriyor.

Saldırı sonucu oluşan maddi zararınızı karşılayabilmeniz için öncelikle bankalarla paylaşmanız gereken en önemli belge ATM bilgisi… Olayın gerçekleştiği ATM, gün ve saat detayını gösteren ATM dekontu veya benzeri bir banka kaydını bankanız ile paylaşmanız gerekiyor. Aynı zamanda olayın nasıl olduğunu anlatan, usulünce tanzim edilmiş polis raporu (Gasp-kapkaç tutanağı olmalı), talebe ilişkin detaylı dilekçe ve tazminat talep formu da istenen belgeler arasında yer alıyor.

Kişisel şifre çalıntı teminatı kapsamında talep edilen evraklar ise banka itiraz yazısı (sonuç yazısı ile beraber), polis tutanağı, talebe ilişkin detaylı dilekçe ve tazminat talep formu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x